Доставки и по време на празничните дни

Понеже не обичаме да си даваме почивка от пиене на бира, та за това и през почивните дни ще изпълняваме и доставяме поръчки за София. За съжаление възможностите ни се ограничават само в рамкиет на столицата, тъй като куриерските служби не работят до 7-ми май.