Безплатна бира днес!

Някой иска ли безплатна бира?
Минаваш през 100 Beers на Юрий Венелин 26, купуваш си някоя от бирите на Ах! Бирена работилница (Бulgarиan Pale Ale или Мурсалски Red Ale) и получаваш карта с печат за всяка една от тях. Когато събереш 4 печата, получаваш петата бира безплатно. Печати можеш да събираш през целия ден от всички места, където се продава бирата. Списъкът с тях е на https://www.facebook.com/events/401607090015652

The Something's photo.